Championat 2023
 


Tidigare resultat
[
2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012 | 2013 |
2014 |2015]
[
2016
|2017 |2018 |2019 |2020 | 2021| 2022| 2023]

Nya Champions 2023

förklaring: BS = blodspårSE VCH NO BSCH COLAS JOEL Äg Sara Lönn (Norsk BS nr 103)


SE VCH NO BSCH COLAS AURORA
Äg Anders Lignell (Norsk BS nr 104)


SE VCH NO BSCH COLAS MAGNUS Äg Towe Fogelström (Norsk BS nr 105)


SE VCH NO BSCH COLAS PER Äg Anders Lindström (Norsk BS nr 106)


SE VCH NO BSCH COLAS ROLAND Äg Jerry Thorin (Norsk BS nr 107)


SE VCH NO BSCH COLAS ROLF
Äg Elin Bergström (Norsk BS nr 108) 


SE VCH  NO BSCH  FI VCH  NORD VCH COLAS LOUISE
Äg Camilla Kretz  (Finsk nr 88 Nord Champion nr 87)


SE VCH NO BSCH FI VCH  NORD VCH COLAS ROLAND
Äg Jerry Thorin (Finsk nr 89 Nord Champion nr 88)


SE VCH  NO BSCH  FI VCH  NORD VCH COLAS SUSANNA
Äg Eeva Niiranen (Finsk nr 90 Nord Champion nr 89)


SE VCH NO BSCH FI VCH  NORD VCH COLAS JOEL
Äg Sara Lönn (Finsk nr 91 Nord Champion nr 90)


SE VCH NO BSCH FI VCH  NORD VCH COLAS MAGNUS
Äg Towe Fogelström (Finsk nr 92 Nord Champion nr 91)

 
NO V(F)CH  SE VCH  FI VCH  NO VCH  NORD VCH  RLD N RLD F RLD A  COLAS ESTER Äg Colas (Norsk V(F) nr 2)


NW 1 SE VCH  FI VCH  NO VCH NORD VCH RLD N RLD F RLD A COLAS STELLA Äg Colas


SE VCH  NO BSCH COLAS ARVID Äg Anna Wennerström Lindholm (Norsk BS nr 109)