Championat 2021
 


Tidigare resultat
[
2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012 | 2013 |
2014 |2015]
[
2016
|2017 |2018 |2019 |2020 | 2021]

Nya Champions 2021

förklaring: BS = blodspår
SE VCH COLAS ULLA
Äg Colas 
(Champion nr 194)


NORD VCH COLAS JULI 
Äg Therese Girestam 
(Nord Champion nr 78)


SE VCH COLAS FATIMA
Äg
Helena Bruzelius  (Champion nr 195)


SE VCH COLAS ALBERTINA
Äg Hans & Lotta Berkvall 
(Champion nr 196)


SE VCH COLAS RAOUL
Äg Roland Andersson  
(Champion nr 197)


SE VCH COLAS ROLF
Äg Elin Bergström 
(Champion nr 198)


NORD VCH RLD N RLD F COLAS STELLA
Äg Colas


SE VCH  COLAS HENRIKA
Äg Joakim Leining  (Champion nr 199)


SE VCH COLAS PER
Äg Anders & Helena Lindström Bruce
 (Champion nr 200)


SE VCH COLAS LOUISE
Äg Camilla Kretz 
(Champion nr 201)

:
SE VCH N BSCH COLAS RAOUL
Äg Roland Andersson
(Norsk BS Champion nr )


SE VCH COLAS BARTOLOMEUS
Äg Therese Premler-Andersson 
(Champion nr 202)


SE VCH COLAS ARVID
Äg Peter Wennerström  
(Champion nr 203)