Championat 2020
 


Tidigare resultat
[
2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012 | 2013 |
2014 |2015]
[
2016 |2017 |2018 |2019 |2020]

Nya Champions 2020
SE VCH COLAS REINHOLD
Äg Basse GustafssonSE VCH COLAS ROLAND
Äg Jerry ThorinSE VCH COLAS SIVERT
Äg Boel & Jonas Norlander